Coverage Report - de.glossmaker.bib.datastructure.Proceedings
 
Classes in this File Line Coverage Branch Coverage Complexity
Proceedings
100%
13/13
80%
8/10
1,5
 
 1  
 package de.glossmaker.bib.datastructure;
 2  
 
 3  
 import de.glossmaker.gloss.datastructure.IItem;
 4  
 
 5  
 /**
 6  
  * <p>This class implements the BibTeX <code>PROCEEDINGS</code> item.</p>
 7  
  * Required fields:
 8  
  * <ul>
 9  
  *  <li>title,</li>
 10  
  *  <li>year.</li>
 11  
  * </ul>
 12  
  * Optional fields:
 13  
  * <ul>
 14  
  *  <li>editor,<li>
 15  
  *  <li>volume or number,</li>
 16  
  *  <li>series,</li>
 17  
  *  <li>address,</li>
 18  
  *  <li>month,</li>
 19  
  *  <li>organization,</li>
 20  
  *  <li>publisher,</li>
 21  
  *  <li>note.</li>
 22  
  * </ul> 
 23  
  * 
 24  
  * @author Markus Flingelli
 25  
  *
 26  
  */
 27  
 public class Proceedings extends ABibItem {
 28  
 
 29  
     Proceedings(String key, EBibTeXReference reference) {
 30  50
         super(key, reference);
 31  50
     }
 32  
     
 33  
     public Proceedings(String key, String title, String year){
 34  3
         super(key, EBibTeXReference.PROCEEDINGS);
 35  3
         setTitle(title);
 36  3
         setYear(year);
 37  3
     }
 38  
     
 39  
     
 40  
     @Override
 41  
     public boolean isItemValid() {
 42  4
         boolean result = getKey() != null && getKey().length() > 0;
 43  4
         result &= getTitle() != null && getTitle().length() > 0;
 44  4
         result &= getYear() != null;
 45  4
         return result;
 46  
     }
 47  
     
 48  
     @Override
 49  
     public IItem cloneItem() {
 50  1
         Proceedings clone = new Proceedings(getKey(), getTitle(), getYear());
 51  1
         clone.setItemValues(this);
 52  1
         return clone;
 53  
     }
 54  
 }