Coverage Report - de.glossmaker.bib.datastructure.Mastersthesis
 
Classes in this File Line Coverage Branch Coverage Complexity
Mastersthesis
100%
8/8
N/A
1
 
 1  
 package de.glossmaker.bib.datastructure;
 2  
 
 3  
 import de.glossmaker.gloss.datastructure.IItem;
 4  
 
 5  
 /**
 6  
  * <p>This class implements the BibTeX <code>MASTERSTHESIS</code> item.</p>
 7  
  * Required fields:
 8  
  * <ul>
 9  
  *  <li>author,</li>
 10  
  *  <li>title,</li>
 11  
  *  <li>school,</li>
 12  
  *  <li>year.</li>
 13  
  * </ul>
 14  
  * Optional fields:
 15  
  * <ul>
 16  
  *  <li>type,</li>
 17  
  *  <li>address,</li>
 18  
  *  <li>month,</li>
 19  
  *  <li>note.</li>
 20  
  * </ul> 
 21  
  * 
 22  
  * @author Markus Flingelli
 23  
  *
 24  
  */
 25  6
 public class Mastersthesis extends AThesis {
 26  
     
 27  
     Mastersthesis(String key, EBibTeXReference reference) {
 28  50
         super(key, reference);
 29  50
     }
 30  
 
 31  
     public Mastersthesis(String key, String title, String author, String school, String year) {
 32  3
         super(key, EBibTeXReference.MASTERSTHESIS, title, author, school, year);
 33  3
     }
 34  
     
 35  
     @Override
 36  
     public IItem cloneItem() {
 37  1
         Mastersthesis clone = new Mastersthesis(getKey(), getTitle(), getAuthor(), getSchool(), getYear());
 38  1
         clone.setItemValues(this);
 39  1
         return clone;
 40  
     }
 41  
 }