Coverage Report - de.glossmaker.bib.datastructure.Manual
 
Classes in this File Line Coverage Branch Coverage Complexity
Manual
100%
11/11
75%
6/8
1,5
 
 1  
 package de.glossmaker.bib.datastructure;
 2  
 
 3  
 import de.glossmaker.gloss.datastructure.IItem;
 4  
 
 5  
 /**
 6  
  * <p>This class implements the BibTeX <code>MANUAL</code> item.</p>
 7  
  * Required fields:
 8  
  * <ul>
 9  
  *  <li>title</li>
 10  
  * </ul>
 11  
  * Optional fields:
 12  
  * <ul>
 13  
  *  <li>author,</li>
 14  
  *  <li>organization,</li>
 15  
  *  <li>address,</li>
 16  
  *  <li>edition,</li>
 17  
  *  <li>month,</li>
 18  
  *  <li>year,</li>
 19  
  *  <li>note.</li>
 20  
  * </ul> 
 21  
  * 
 22  
  * @author Markus Flingelli
 23  
  *
 24  
  */
 25  
 public class Manual extends ABibItem {
 26  
     Manual(String key, EBibTeXReference reference) {
 27  50
         super(key, reference);
 28  50
     }
 29  
     
 30  
     public Manual(String key, String title) {
 31  3
         super(key, EBibTeXReference.MANUAL);
 32  3
         setTitle(title);
 33  3
     }
 34  
     
 35  
     
 36  
     @Override
 37  
     public boolean isItemValid() {
 38  3
         boolean result = getKey() != null && getKey().length() > 0;
 39  3
         result &= getTitle() != null && getTitle().length() > 0;
 40  3
         return result;
 41  
     }
 42  
     
 43  
     @Override
 44  
     public IItem cloneItem() {
 45  1
         Manual clone = new Manual(getKey(), getTitle());
 46  1
         clone.setItemValues(this);
 47  1
         return clone;
 48  
     }
 49  
 }